สำหรับท่านที่ต้องการออกหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้ระบบ iFame ก่อน
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


* ท่านที่ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2022-5800 *